Apsaugos nuo virš įtampių įrengimas

  • Šiuolaikiniuose žemos įtampos elektros tinkluose vis daugiau naudojama elektros įrenginių, kurie yra jautrūs viršįtampiams. Viršįtampis – tai laikinasis elektromagnetinio lauko energijos perteklius elektrinės grandinės dalyje.
  • Elektros grandinėse atsirandantys viršįtampiai skirstomi į vidinius, atmosferinius ir statinius. Atmosferiniai viršįtampiai atsiranda, kai žaibo išlydis pataiko į elektros tinklo įrangą arba netoli jos (ant namo įrengtą žaibolaidį). Pavojingiausiais laikomi atmosferiniai viršįtampiai, plintantys iki 1,5 km atstumu nuo pastato. Žaibo išlydis patekęs į elektros maitinimo tinklą sukelia iki 100 kV srovę, kuri elektros tinklo laidininkuose indukuoja nuo kelių iki keliolikos dešimčių kV įtampas, o mūsų namuose esanti elektroninė įranga ir buitiniai prietaisai atlaiko ne didesnius nei 1,5 kV viršįtampius. Lietuvoje Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT) reikalauja, kad gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo viršįtampių, įrengiant įvadinėje spintoje viršįtampių ribotuvus, kai yra orinis įvadas. Pagrindinis viršįtampių ribotuvo elementas – varistorius.
  • Normalaus darbo metu viršįtampių ribotuvo elementas - varistorius - yra prijungtas prie elektros tinklo. Varistorio apsauginis poveikis pasireiškia tuomet, kai jo gnybtų įtampa staiga pakyla. Tada jis praleidžia išlydžio srovę į žemę per keliasdešimt nanosekundžių, apsaugodamas jautrius viršįtampiams elektros įrenginius. Viršįtampiai gali nepataisomai sugadinti apsaugos signalizacijas, video sistemas, kompiuterius, plazminius televizorius ir kitą brangią buitinę techniką. Kuo mažesni įtampos svyravimai, tuo elektros įrenginiai tarnaus ilgiau. Įtampos lygis juose negali būti didesnis už didžiausią darbinę įtampą.
Sprendimas: Šilutėsreklama