Žaibosaugos montavimo darbai

  • Žaibosaugos įrengimas: žmonių gyvybei apsaugoti, neleisti žaibui sukelti gaisrą, sprogimą, griūtį, ir sunaikinti pastatus, statinius, medžiagas ir įrenginius.
  • Žaibosaugos sistema. Ją sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai ir įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis. Pagal žaibo ėmiklį sistema gali būti aktyvinė arba pasyvinė.
  • Pasyvinė žaibosauga. Sistema skirta išorinei statinių apsaugai naudojant žaibolaidžius. Žaibolaidis skirtas tiesioginiams žaibo smūgiams į statinį sulaikyti ir žaibo srovei nuvesti į žemę.
  • Aktyvinė žaibosauga. Aktyviojo žaibolaidžio žaibo ėmiklyje sumontuota elektroatmosferinės energijos blokas, kuris prieš žaibo išlydį ima skleisti aukšto dažnio impulsus. Dėl to vyksta vainikinis išlydis, kuris sukuria jonizuotą kanalą žaibui nukreipti į žaibolaidį. Tokiu būdu aktyvinė žaibosaugos sistema gali apsaugoti ne tik Jūsų namą, bet ir netoli esančius aplinkinius objektus.
  • Įžeminimas. Įžeminimą sudaro įžemintuvas ir įžemiklis. Įžemintuvas tai grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžemiklis, kitaip įžeminimo elektrodas, tai grunte esantis laidininkas, per kurį, įvykus žaibo išlydžiui, teka didžiausia žaibo srovės dalis.
  • Esminis skirtumas tarp pasyvinės ir aktyvinės žaibolaidžio yra tas, kad aktyvinės žaibo ėmiklyje viduje yra įmontuota elektroninė įranga, kuri, susidarius skirtingiems potencialams tarp debesų ir žemės, prieš žaibo išlydį ima skleisti aukšto dažnio impulsus. Ir apsaugo netik tą pastatą ar statini ant kuriuo yra sumontuota aktyvinė žaibosauga, bet ir šalia esančiu pastatus ar statinius.
  • Jeigu norime kokybės ir patikimumo, žaibosaugos įrengimą reikia patikėti tik šios srities specialistams. Nepamirškite, kad tinkamai parinkta ir įrengta apsaugos nuo žaibo sistema - jūsų pačių ir jūsų namų ar pastatų saugumo garantas.


 Respublikinės statybos normos
RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga
2003-01-06
PATVIRTINTA
Statybos ir urbanistikos ministerijos 1992 m. rugpjūčio mėn. 24 d.
įsakymu Nr. 148
RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS
RSN 139-92
PASTATŲ IR STATINIŲ ŽAIBOSAUGA
Šiomis normomis nustatomos priemonės žmonių gyvybei apsaugoti, neleisti žaibui sukelti gaisrą, sprogimą, griūtį, ir sunaikinti pastatus, statinius, medžiagas ir įrenginius.
Normų reikalavimus būtina vykdyti projektuojant, statant, rekonstruojant ir eksploatuojant pastatus, statinius ir įrenginius.

Sprendimas: Šilutėsreklama